ARBERG & ARBERGARKITEKTKONTOR

 
BJÖRKVÄGEN 12
564 32 BANKERYD
 
TELE:
0707-33 47 50
E-MAIL:
ARBERG@SWIPNET.SE
 

IB ARBERG

arkitekt ADA

 

ANNE ARBERG

DME inred.ark.

 
 

ARBERG & ARBERG är ett litet arkitektkontor som utför ett brett spektrum av arkitektarbeten.
I intimt samarbete med byggherren finner vi fram till den optimala lösningen oavsett om det rör sig om en mindre tillbyggnad eller ett större nybyggeri.
Vi vill att det färdiga resultat skall vara en spegelbild av byggherrens önskemål om utseende och innehåll kryddat med det bästa av internationella arkitektoniska impulser.

Vårt huvudmål är att uppnå ett kvalitativt bra bygge genom att vara den samlande kraften i ett tätt samarbete mellan byggherre och hantverkare. Genom åren har vi varit sysselsatta såväl inom landet som i utlandet med ca 1.200 mindre och större projekteringar.

Funderar man på byggnation är det en god idé ett ha oss med från början, vi kan klargöra idéer och önskemål och få dem byggt in i projektet från starten.
Vi kan vara behjälpliga med skissförslag, ta fram ritningar för bygglov, samt utarbeta anbudsunderlag för byggnationen.

Kontoret följer den tekniska utvecklingen och projekterar de flesta arbeten i CAD-miljö, men är inte främmande för att utföra mindre arbeten vid det traditionella ritbordet, även här behärskar vi helheten.